chonburi.ccb@gmail.com

Fax : 038-273096

EXPLORE A LAST NEWS

ข่าวสารอัพเดท

งานกิจกรรมแนะนำโครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า

Facebook
Twitter

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดชลบุรี และ YEC ชลบุรี ได้เข้าร่วมในงานกิจกรรมแนะนำโครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า โดยประธานธีรินทร์ได้ขึ้นร่วม Panel Talk: ไมซ์กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เวลา 13.00-16.00 น.ณ โรงแรมอมารีพัทยา