chonburi.ccb@gmail.com

Fax : 038-273096

บริษัท โกลบอล เอเชีย แปซิฟิก จำกัด

โดย เสาวนีย์ แสงเพ็ชร์

กิจการประเภท ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรมและยานยนต์บางจาก (ภาคตะวันออก) และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทุกชนิด บริการล้างทำความสะอาดเครื่องจักรก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันตามหลักมาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมให้คำปรึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเครื่องจักร

CONTACT

ที่อยู่ 22/3 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

  • เบอร์ติดต่อ 0-3814-4781, 08-8886-1339
  • Website : www.globalasia.co.th
  • E-mail: jib.globalasia@gmail.com