chonburi.ccb@gmail.com

Fax : 038-273096

หจก.แสงอรุณเครนเซอร์วิส

โดย นายบรรจง วิรัชกุลวาณิชย์

บริษัทแสงอรุณเครนเซอร์วิส จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่ารถโมบายเครน ครั้งแรก พ.ศ.2532 เป็นรายแรกในจังหวัดชลบุรี ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงอรุณเครนเซอร์วิส โดยคุณ บรรจง วิรัชกุลวาณิชย์เป็นผู้ก่อตั้งทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท เดิมบริษัทตั้งอยู่ติดถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
เนื่องจากกิจการได้เติบโตอย่างต่อเนื่องและพื้นที่มีจำกัด ต่อมาจึงได้ย้ายที่ตั้งมาตั้งบริเวณถนนบายพาส เลขที่ 12/1 ม.1 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ทำให้ต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30,000,000 บาท และได้ปรับสภาพเป็น บริษัท แสงอรุณ เครน เซอร์วิส จำกัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2552 เพื่อตอบสนองกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และงานก่อสร้าง ภายในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง
ในปัจจุบันบริษัทได้สั่งนำเข้ารถโมบายเครน มากกว่า 40 คัน มีพนักงานมากกว่า 70 คน บริการให้เช่ารถไมบายเครน,รถบรรทุกติดเครน, รถโฟล์คลิฟ, รถเทรลเลอร์พื้นเรียบ, รถเทรนเลอร์โลว์เบ็ด และให้คำปรึกษาในการใช้รถขนาดต่างๆ และวิธีการยก โดยวิศวกร, ซุปเปอร์ไวเซอร์, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย, พนักงานที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการควบคุมรถเครนตลอดจนความเข้าใจการทำงานที่ถูกต้อง
บริษัทยังให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยในการทำงานโดยมีการจัดอบรมส่งเสริมในเรื่องความปลอดภัยให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

จุดมุ่งหมาย

ให้บริการงานด้านรถเครนและงานด้านการขนส่ง ด้วยความปลอดภัย ความซื่อสัตย์ ใส่ใจในงานบริการ ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

คติพจน์

ทำงานด้วยความปลอดภัย ใส่ใจในบริการ

CONTACT

12/1 ม.1 ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทร. 038277441-3