chonburi.ccb@gmail.com

Fax : 038-273096

EXPLORE A LAST NEWS

ข่าวสารอัพเดท

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชลบุรี ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษา TEPCoT รุ่นที่ 14 เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชลบุรี ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษา TEPCoT รุ่นที่ 14 เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

Facebook
Twitter

วันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี และ นางชญานิศ ธัญญวัฒนกุล เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชลบุรี ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษา TEPCoT รุ่นที่ 14 เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา ให้การต้อนรับฯ และบรรยายพิเศษด้านประวัติความเป็นมาและการพัฒนาเมืองพัทยาสู่การสร้างสรรค์ตามโครงการ EEC ท่าเรือแหลมบาลีฮาย ณ ห้องพระเจ้าตาก ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี