chonburi.ccb@gmail.com

Fax : 038-273096

EXPLORE A LAST NEWS

ข่าวสารอัพเดท

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดชลบุรี และ YEC ชลบุรี

ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดชลบุรี และ YEC ชลบุรี

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2564 นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดชลบุรี และ YEC ชลบุรี ได้เข้าพบ นางสาวธิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อแสดงความยินดี ที่ได้รับตำแหน่งรองผู้ว่าจังหวัดชลบุรี ซึ่งท่านดำรงค์ตำแหน่งในช่วงสถาการณ์โควิด-19 พอดี และร่วมแสดงความยินดีกับ นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ที่จะเตรียมรับตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ซึ่งท่านจะดูแลพื้นที่ EEC ต่อไป รวมถึงเข้าพบ นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับผังเมือง EEC